G-8W6ZWHYV04

ochrana osobních ůdajů

COOKIES & GDPR

COOKIES

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním objednávky, registrací, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete využívat Vaše osobní údaje. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s  nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR, dále jen „nařízení“)  naleznete níže. Tyto Obecné podmínky zpracování osobních údajů jsou účinné od 17.12. 2020.

 1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  • Správcem Vašich osobních údajů je Jan Maghreb, Peškova 6, 150 00 Praha 5, IČ 492 55 169 (dále jen „správce“), jan@janmaghreb.org
  • Kontaktní údaje správce pro doručování: Jan Maghreb, Peškova 6, 150 00 Praha 5, IČ 492 55 169 (dále jen „správce“), jan@janmaghreb.org
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. CO SHROMAŽĎUJEME
  • Vaše osobní údaje především v rozsahu: e-mail, celé jméno, telefon, fakturační adresa, dodací adresa a dále také údaj o ceně objednávek.
 3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Jako správce Vaše osobní údaje využíváme k zajištění přepravy, k zasílání obchodních sdělení a jiným marketingovým aktivitám vůči Vaší osobě. Uchování Vašich osobních údajů rovněž slouží k  naší právní ochraně v případě právních sporů. Rovněž je využíváme  k naplnění našich zákonných povinností (např. zákonná povinnost archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly).
  • Správce nepoužívá Vaše osobní údaje k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • 10 let od získaní souhlasu, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).
 5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky nařízení a zároveň budou dostatečně chránit Vaše práva a osobní údaje.
  • Zpracovatelé Vašich osobních údajů jsou společnosti zajišťující marketingové služby pro správce, například Google (Google Ireland Ltd.), Facebook  (Facebook Ireland Ltd.), Glami (Inspigroup s.r.o.), nebo společnosti, které zajišťují přepravu pro správce jako DPD (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.) a Česká pošta (Česká pošta s.p.) a UPS (United Parcel Service Czech Republic s.r.o.) a další osoby či společnosti, které jako správce potřebujeme pro své podnikání, jako například účetní program iDoklad provozovaný společností Solitea Česká republika, a.s.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
   • Právo na  zpřístupnění informací, jejich opravu, omezení práce s osobními údaji
    • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
     • Stačí mne kontaktovat a bez zbytečného prodlení Vás informuji, jak jsem Vaše osobní údaje získal, zda a jakým způsobem je zpracovávám, na Vaši žádost také osobní údaje upravím.
    • Máte právo požadovat, abychom omezil jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat.
   • Právo na výmaz
    • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány.
    • Odvoláte svůj souhlas se zpracováním, pokud jsem ho ke zpracování údajů potřeboval a neexistuje další právní důvod pro zpracování.
    • Osobní údaje zpracovávám z jakéhokoli důvodu neoprávněně a neexistuje právní důvod  pro jejich další uchovávání a zpracování.
    • Pokud nastane jedna z podmínek určená nařízením, jsem jako správce povinen bez zbytečného odkladu vymazat Vaše osobní údaje.
   • Právo být zapomenut
    • Je rozšířením práva na výmaz, při němž jako správce musíme provést přiměřené kroky, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů  na Vaše osobní údaje a jejich kopie.
   • Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
    • Pokud nemáte právo na výmaz a používáme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte i přesto právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně námitek proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány. U jiných námitek bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme Vaše osobní údaje využívat v souladu se zákonem, naším oprávněným zájmem a Vaší námitkou, o výsledku Vás informujeme a do té doby omezíme používání Vašich osobních údajů.
   • Právo na přenositelnost údajů
    • Jako správce Vám musím na Vaši žádost předat všechny údaje, které o Vás zpracovávám ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.
   • Právo odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení
    • Vždy a bez udání důvodu můžete vzít svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení správce zpět.
   • Právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení
    • Odhlásit se můžete kdykoliv a bez udání důvodu kliknutím na odkaz v obchodních sdělení správce, newsletterech. Rovněž stačí kdykoliv a jakkoliv informovat o přání odhlásit se ze zasílání takových sdělení a provedu požadovanou změnu za Vás.
   • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
    • Pokud budete mít jakékoli otázky či výtky spojené s naším zpracováním Vašich osobních údajů, určitě se na mne obraťte – jan@janmaghreb.org. Pokud byste přesto nebyli spokojeni s odpovědí, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.