Artworks gallery & Galerie

Hello, 

welcome to my art gallery. Please accept the invitation, the door opens to a garden of rest, tenderness, mystery, new beginnings and Love. For each work you will find the story of its birth. Expect more and more of my works. Most of the works were created by chance, and the path was not easy. So please be respectful and please do not copy, download or take pictures of the works. Thank you.

What I have already exhibited is a collection of the best that I managed, each photo has its own enormous value – I always recognized with inner wonder what I met, what was given to me. My photos live a story that you are never alone with. It brings relief, knowledge, spark. They discover new, hitherto hidden paths. They make sense. They are useful for their beauty, faith and tenderness. They express the longing of the human soul for peace, love and understanding. And they help make it happen.

&

Milý dobrý den,

vítejte v mé galerii umění. Přijměte prosím pozvání, otevírají se dveře do zahrady odpočinku, něžnosti, tajemství, nových začátků a Lásky. U každého díla najdete příběh jeho zrození. Očekávejte další a další má díla. Většina děl vznikla náhodou, a ta cesta nebyla jednoduchá. Zachovejte tedy prosím úctu a respekt a prosím díla nekopírujte, nestahujte, nefoťte. Děkuji.

Co už jsem vystavil, je sbírka toho nejlepšího, co se mi povedlo, každá fotografie má svou obrovskou hodnotu –  vždy jsem s vnitřním úžasem poznával, co jsem potkal, co mi bylo dáno. Mé fotografie žijí příběhem, se kterým nikdy nejste sami. Přináší úlevu, poznání, jiskru. Objevují nové, dosud skryté cesty. Dávají smysl. Jsou užitečné pro svou krásu, víru a něhu. Vyjadřují touhu lidské duše po míru, lásce a porozumění. A pomáhají ji uskutečnit.

 

Zobrazen 1. – 12. z 19 výsledků