Má práce & My work

Portfolio

PR lifestyle fotografie & PR lifestyle photography.

Poutavé a užitečné příběhy i emoce ve firemních fotografiích & stories.

Portrét & Portrait

Portrétová fotografie pro soukromí i pro veřejnost & private or business portrait photography.

Sportovní fotografie & Sport photography

Zajímavé a užitečné záběry sportovců a sportovních akcí & sport documention

Produktová fotografie & Product photography

Užitečná produktová fotografie + 360° produktová fotografie & product photography + 360° product photography.

Umělecká fotografie & Art photography collection

Umělecká fotografie, umělecké dílo, může být vítanou součástí Vašeho interiéru, nebo sběratelské sbírky & art photography can be a part of your interior, or a collector’s collection.

Fashion fotografie & Fashion photography

fashion fotografie, cesta úspěchu pro vaše díla & success for your works

Dětská a rodinná fotografie & Family Photography

Venku, vevnitř, kde byste rádi? & Atelir or outdoor?

Reference & Happy Clients

Fotobraz & Artwork

Tento fotoobraz mám doma… úžasný… každý den mě vítá, když přijdu domů… každý den se jen tak dívá a je se mnou… energií… Je každý den

&

I have this photo at home… amazing… every day he greets me when I come home… every day he just looks and is with me… energy… He is every day

Jarmila Váňová

 

Láska v objetí srdce & Love around hearts

Díky tomuto obrazu pro mne slovo objetí získalo jiný rozměr. Není to jen obraz, je to příběh, který se stal mojí součástí. Vždy mi pohled na něj připomene co je v životě důležité a za to děkuji

&

Thanks to this image, this is different dimension for me. It’s not just a picture, it’s a story that has become a part of me. Looking at him always reminds me of what is important in life and I thank you for that

Jitka Tikalová

 

Tenisové fotografie

Moc děkujeme, pane fotografe,
Byl to super nápad a krásná vzpomínka napínavý boj, který zůstane díky Vašim fotkám stále na očích.
Některé momentky jsou naprosto úžasné, vyjádření emocí, napětí, soustředění…..
zachycení milisekundy okamžiku….
Fotografie závěru hry Vítka s Filipem krásné!
Já samozřejmě moc děkuji za Toma.
 
Mějte se moc hezky!
 

&

Thank you very much Mr. Photographer,
It was a great idea and a beautiful memory, an exciting fight that will always be in our eyes thanks to your photos.
Some moments are absolutely amazing, the expression of emotions, tension, concentration…..
capturing a millisecond of a moment….
Photos of the end of Vítka’s game with Filip are beautiful!
Of course, I thank you very much for Tom.

Have a great time!

Monika Chlumská

 

Ceník & View Pricing and book a Session!

Pošlete mi poptávku, zadání  & Send me your request, brief, please.

Na zprávu Vám odpovídám max. do 48 hodin & I will reply to your message within 48 hours max.

12 + 7 =