Můj příběh & My story

V přípravách a tady je malá část –

Většinu dětství jsem strávil v marocké Casablance, otec tam pracoval jako český zástupce zahraničního obchodu. Tamní vlídná atmosféra mnou prolnula a zůstává mou příjemnou součástí. Mnohokrát jsem se tam vracel.

Mojí 13. komnatou je bývalý vztah s rodiči. Co je pro někoho normální, nemusí být pro jiného. Vždy budu bránit slabší.

Domnívám se, že pokud má žít člověk šťastně, má dělat co ho naplňuje. Je to vhodný předpoklad ke spokojenosti. A to se mi ne vždy dařilo. Často jsem se do něčeho pouštěl, ale často jsem chyboval a také mi docházely síly. Z toho plynuly neúspěchy, dluhy, selhání a to si pište, že to některé lidi potěší. Na druhou stranu to přinese nějaké síto a podaří se do života přivést dobro a správnou cestu.

Kdysi jsem si na obtíže pomáhal alkoholem, ale toho se mi povedlo se zbavit na podzim 17. 11. 2011. Pak už můj život pokračuje s menšími či většími obtížemi lépe. Nebudu Vás nudit podrobnostmi a už jen zmíním proč je mé příjmení Maghreb. Chtěl jsem, aby bylo výstižné.

Po otci jsem příjmení nosit nechtěl, po bývalé manželce také ne, a tak jsem pátral, jaké by to tak mohlo být. Ptal jsem na úřadu, zdali by nestačilo jen jméno Jan, ale to prý nelze. Tak aniž jsem to plánoval, vyhrálo slovo jen tak náhodou vyřčené arabskou kamarádkou překladatelkou. 

A co to znamená? Je to slunce při západu, kdy je ten hřejivý kotouč nad večerním horizontem oceánu.Je to takové spíš přídavné jméno, třeba jako jméno nějakého indiánského náčelníka. A geograficky také region severní Afriky, ale to je navíc. A jsem HSP, highly sensitive person.

Mějte se preema,

&

What would I tell you about myself?

I was born in Prague at the beginning of March 1971.
I spent most of my childhood in Casablanca, Morocco, where my father worked as a Czech foreign trade representative. The friendly atmosphere there permeated me and remains a part of it. I have been back there many times.

My 13th house is my former relationship with my parents. What is normal for one may not be for another. I will always defend the weak.

I believe that if a person is to live happily, he should do what fulfills him. It is a suitable prerequisite for satisfaction. And I always succeeded. I often got into something, but I often made mistakes, and I also ran out of energy. Failures, debts, failures flowed from it, and write that some people will be pleased. On the other hand, it will bring a sieve and manage to bring good and the right path into life.

I used to help myself with alcohol for my problems, but I managed to get rid of it in the fall of 11/17/2011. Then my life continues better with more or less problems. I won’t bore you with details and will just mention why my last name is Maghreb.

I didn’t want to take my father’s last name, nor did I want to take my ex-wife’s, so I looked into what it could be like. I asked the office if just the name Jan would be enough, but they say that’s not possible. So, without me planning it, a word spoken by a translator friend just by chance won. And what does it mean? It is the setting sun, when that warm disk is above the evening ocean horizon. It’s more like an adjective, like the name of an Indian chief. And geographically also the North African region too. And I am HSP, highly sensitive person.

have a good times for you

ČÍM JSEM UŽITEČNÝ & My Skillset

Talent & I’m very talented.
Check what I can do!

Produktová fotografie & Product photography

Sportovní fotografie

PR fotografie & PR photography

Eventová fotografie & Event photography

REFERENČNÍ ZNAČKY & BRANDS I’VE WORKED WITH