G-8W6ZWHYV04

Co fotím, kdo jsem – What I Do, who I am?

Milý dobrý den, jmenuji se Jan Maghreb a jsem fotograf.

Hello, my name is Jan Maghreb, I’m professional photographer and artist.

Oblíbená energie? Pozitivní, šťastná a klidná. Oblíbený pohled na svět? Objektivem fotoaparátu. Vítězství? Ano, sám na sebou. Chyby a omyly? Ano. Abstinent? uff, už víc jak jedenáct let ano, ano, ano, ano… Děti? Máme se rádi. Nejoblíbenější planeta? Domov. Nejoblíbenější sport? Tenis a plavání.

Favorite energy? Positive, happy and calm. Favorite worldview? Camera lens. Victory? Yes, conquering myself. Errors and mistakes? Yes. Abstinent? Phew, for more than eleven years yes, yes, yes, yes… Children? Jonáš and Jáchym. We love each other. Favorite planet? Home. Favorite sport? Tennis and swimming.

Podporuji Lemniskátu, nestátní neziskovou organizací, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Mají k dispozici zdarma mé fotografie, které umísťují na komerční papírové výrobky, sešity, zápisníky, apod. 

I support, Lemniskáta, a non-governmental non-profit organization that operates a sheltered workplace for people with mental, physical or psychological disabilities. They have my photos available for free, which they place on commercial paper products, notebooks, notebooks, etc.

Výstavy a ocenění

2014 No32 reality Praha

2014 Balance club Brumlovka Praha

2016 Hotel Eurostars David Praha

2016 Hotel Thalia Praha

2022 Galerie Perla Praha

Fotoxepo 2015, kategorie Láska, 1. místo

Chromatic awards, 2017, profesionální fotografie sportu, čestné uznání

ND awards, 2017, profesionální fotografie aktu, čestné uznání

PX3, prix de la photographie Paris, 2020, profesionální fotografie aktu, čestné uznání

PX3, Prix de la photographie Paris, 2021, kategorie sport, čestné uznání

 

&

Exhibitions and diplomas

2014 No32 reality Praha

2014 Balance club Brumlovka Praha

2016 Hotel Eurostars David Praha

2016 Hotel Thalia Praha

2022 Perla gallery Praha

Fotoxepo 2015, Love category, first place

Chromatic awards, 2017, professional sport photography, honorable mention

ND awards, 2017, professional nude photography, honorable mention

PX3, prix de la photographie Paris, 2020, professional nude photography, honorable mention

PX3, Prix de la photographie Paris, 2021, professional sport photography, honorable mention

Mé dovednosti & My Skillset

Talent & I’m very talented.
Check what I can do!

Produktová fotografie & Product photography

Produktová fotografie + 360° stupňová produktová fotografie & product photography incl. 360° product photography.

Umělecké fotografie & Art photography

Umělecké dílo dotváří prostor. K dispozici jsou různé materiály & art decorate your interior.

PR lifestyle fotografie & PR lifestyle photography

Příběhová PR fotografie dotváří klientům představu, je důležitá. Není dobré ji podceňovat & PR photography is an essential marketing accessory.

Sportovní fotografie & sport photography

Sportovní fotografie z Vašich sportovních akcí & sport photography events 

Eventová fotografie & Event photography

Eventová fotografie z Vašich akcí & event photgraphy.

Dětská a rodinná fotografie & Child and family photography

V interiéru, ateliéru nebo někde venku & interior, atelier or outdoor photography.

Fotografie jídla & Food photography

Fotografie jídel z vaší restaurace a PR gastro fotografie & food photography and PR gastro food photography.

Obchodní spolupráce & Business cooperation

Dodávky produktů s foto motivy & business cooperation with photo products.

REFERENČNÍ ZNAČKY & BRANDS I’VE WORKED WITH

Portfolio

Chcete dozvědět více? Volejte +420 733 459 230 nebo pište & Do you want ask more? Call +420 733 459 230 or send email.